ارزیابی و تائید داده گستر تدبیر به عنوان شرکت دانش بنیان

27 بهمن 1397 – با اتمام فرایند ارزیابی شرکت داده ایمن گستر تدبیر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صلاحیت این شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک تائید گردید.

با این تائید علاوه بر اینکه محصولات تولیدی این شرکت از ابعاد تحقیق، توسعه و عملکرد تجهیزات مورد تائید قرار گرفته است، مشتریان این محصولات نیز می‏ توانند از تسهیلات متنوعی مانند خرید اقساطی که صندوق های حمایت از نوآوری و شکوفایی ارئه می کنند، بهره مند شوند.

در فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان، شرکت و محصولات تولیدی آن از جنبه های مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. سه فاکتور مهم در این ارزیابی سطح فناوری محصولات، مرحله تولید و طراحی محصولات مبتنی بر تحقیق و توسعه است.

اولین نکته در تائید یک محصول به عنوان دانش بنیان وجود دارد، شرط سطح فناوری است. فناوری یک محصول دانش بنیان باید در حوزه فناوری های پیچیده بوده به نحوی که دستیابی به آن به راحتی امکانپذیر نبوده و نیازمند انجام فرایندهای تحقیق و توسعه قابل توجه باشد. این محصولات بر اساس سطح پیچیدگی و داش فنی لازم برای تولید آنها به دو رده نوع یک و نوع دو تقسیم بندی می شوند.

در فرآیند ارزیابی معیار مهم دیگری که در نظر گرفته می شود، معیار تولید است و لازم است تا شرکت تولید کننده حداقل یک نمونه قابل آزمون و ارزیابی از تجهیزات خود را ساخته باشد.

معیار مهم دیگری که یک محصول دانش بنیان باید دارا باشد، طراحی بر مبنای تحقیق و توسعه است و لازم است تا شرکت تولید کننده با استفاده از روشهای شناخته شده تحقیق و وتوسعه از قبیل طراحی داخلی، مهندسی معکوس یا انتقال فناوری همراه با تغییرات اساس، فرآیند طراحی محصول خود را به انجام رسانده باشد.

Follow by Email
Twitter
Instagram