ارزیابی و تائید داده گستر تدبیر به عنوان شرکت دانش بنیان

27 بهمن 1397 – با اتمام فرایند ارزیابی شرکت داده ایمن گستر تدبیر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صلاحیت این شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک تائید گردید. با این تائید علاوه بر اینکه محصولات تولیدی این شرکت از ابعاد تحقیق، توسعه و عملکرد تجهیزات مورد تائید قرار گرفته است، Read more about ارزیابی و تائید داده گستر تدبیر به عنوان شرکت دانش بنیان[…]

Follow by Email
Twitter
Instagram